Sản Phẩm Sơn Naco

Sơn Naco - Sơn Chống Rỉ Đỏ

Sản phẩm sơn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ mới, sơn có nhiều tính năng bảo vệ, trang trí trong các công trình, nội ngoại thất. 

Sơn Naco - Sơn Chống Rỉ Xám

Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình tàu biển, xây dựng, kiến trúc giao thông, công nghiệp. Ngoài ra. Sơn Naco có thể dụng cho bề mặt gỗ 

Sơn Naco - SƠN DẦU – MÃ NC 122

 Sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc. Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình tàu biển, XD, kiến trúc giao thông, CN

sơn có nhiều tính năng bảo vệ, trang trí trong các công trình, nội ngoại thất. Sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc.  

Sơn Naco - SƠN DẦU MÃ 530

Sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc. Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình tàu biển, xây dựng, kiến trúc giao thông, công nghiệp. 

Sơn có nhiều tính năng bảo vệ, trang trí trong các công trình, nội ngoại thất. Sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc. Sơn được sử dụng rộng rãi  

 Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình tàu biển, xây dựng, kiến trúc giao thông, công nghiệp. Ngoài ra. Sơn Naco có thể dụng cho bề mặt gỗ            

Sơn Naco -SƠN LÓT KẼM - SƠN NHŨ BẠC

 Sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc. Sơn được sử dụng rộng rãi trong các công trình tàu biển, xây dựng, kiến trúc giao thông, công nghiệp.  

Sơn nền Epoxy

Sơn nền Epoxy

Sơn nền Epoxy

Sơn nền Epoxy

Sơn nền Epoxy

Sơn Bảy Chú Lùn